KULTURYSTYKA

KULTURYSTYKA

Blog powicony kulturystyce itp.

Trjbj siowy ;)

Jeli odstrasza cie wygld kulturysty a chcesz miec doczynienia z duzymi ciearami na sztandze to trójbój siowy jest wanie dla ciebie .

Trójbój siowy (ang.: powerlifting) - dyscyplina sportowa poród sportów siowych.

Pocztki trójboju siowego sigaj koca lat 50. kiedy to rozegrano Pierwsze Mistrzostwa Wielkiej Brytanii. W obecnym ksztacie trójbój uksztatowa si pod koniec lat 60. W 1972 roku powstaa Midzynarodowa Federacja Trójboju Siowego (IPF). Rok póniej rozegrano pierwsze oficjalne mistrzostwa wiata. 11 maja 1977 roku powstaa Europejska Federacja Trójboju Siowego (EPF). Rok póniej w Birmingham odbyy si pierwsze mistrzostwa Europy. Polski Zwizek Kulturystyki i Trójboju Siowego jest czonkiem IPF i EPF od 1989 roku. W dniach 21-22.05.1977 r., w Piotrkowie Trybunalskim zostay zorganizowane pierwsze mistrzostwa Polski w kulturystycznym trójboju sitowym. Okazj byy (wówczas wszystko robio si z jakiej okazji): zwycistwo nad faszyzmem oraz tydzie kultury fizycznej. Do zmaga o tytuy mistrzowskie w piciu wagach przystpio 36 zawodników kulturystów z 14 ognisk lub klubów. Pierwszymi mistrzami Polski w poszczególnych kategoriach zostali:


- waga lekka (do 75 kg) Andrzej Staszyski "Syrenka" Warszawa z wynikiem 527,5 kg (155, 160, 212,5)

- waga rednia (do 80 kg) Stanisaw Kowalski "Jagiellonka" Piotrków Tryb. z wynikiem 540 kg (135, 165, 240)

- waga pófcika (do 85 kg) Antoni Cecot "Byskawica" Warszawa z wynikiem 602,5 kg (172,5, 180, 250)

- waga lekkocika (do 90 kg) Wodzimierz Szczepaski "Jagiellonka" Piotrków Tryb. z wynikiem 630 kg (170, 200, 260)

- waga cika (powyej 90 kg) Bolesaw Sotomski "Byskawica" Warszawa z wynikiem 670 kg (180, 230, 260)

(w nawiasach kolejno wyniki w wyciskaniu sztangi lec, przysiadzie i martwym cigu) Byli to, podobnie jak wielu innych, którym przypady dalsze miejsca, kulturyci wszechstronnie wytrenowani, silni i adnie zbudowani...

Trójbój siowy jest sportem nieolimpijskim. W Polsce trójbój reprezentuje Polski Zwizek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siowego (PZKFiTS), zrzeszony w IPF - International Powerlifting Federation (Midzynarodowa Federacja Trójboju Siowego) i EPF - European Powerlifting Federation (Europejska Federacja Trójboju Siowego). W skad trójboju wchodz trzy dyscypliny: przysiady, wyciskanie lec i martwy cig - opisane poniej:


#Przysiad ze sztang, Sporód wszystkich wicze na rozwój siy i masy mini ud, najlepsze niewtpliwie s przysiady ze sztang. To bardzo dobre wiczenie i ma bardzo duo zalet. Tak si zazwyczaj skada, e jeli s zalety, bywaj te i wady. Gówn wad przysiadów jest ich kontuzjogenno. Do gównych przyczyn powodujcych kontuzje nale: nieprawidowe wykonywanie wiczenia oraz niedostosowanie uytego ciaru do aktualnych moliwoci trenujcego. Zdarza si te, e wiczcy sdzc, i wykonywanie przysiadów jest czynnoci stosunkowo atw, podchodz do wiczenia na tyle niefrasobliwie, e - no wanie koczy si to kontuzj.

A wiczenie w rzeczywistoci jest trudne. Skada si, bowiem z wielu istotnych dla caoci elementów, których zsynchronizowanie w jedn cao wymaga rozwagi, skupienia i dobrej znajomoci strony technicznej ich wykonywania. Do elementów tych nale: podejcie pod spoczywajc na stojakach sztang, odpowiednie jej uchwycenie i wpasowanie w miejsce, na którym bdzie spoczywa przez taty czas trwania kadej serii, w tym konkretnym wypadku: na górnej czci mini czworobocznych, wykonanie kroku do tylu i przyjcie prawidowej pozycji wyjciowej. Przyjte jest, e wiczcy do przysiadów zakadaj pas ciarowy. Czasami nawet bandae elastyczne na kolana (zwaszcza w trójboju siowym). Utaro si, e chroni one przed kontuzjami, jednak tak naprawd nie zostao to wyranie udokumentowane.

#Wyciskanie lec, Jest to chyba najbardziej popularny bój wykonywany przez wszystkich bywalców siowni. Bój ten wykonuje si w specjalnej koszulce (mocno przylegajcej) i kostiumie albo kolarkach. Po wyjciu na pomost naley pooy si na awce i przyj pozycj maksymalnie wygodn. Nastpnie chwyci sztang tak, by paski na gryfie nie wystaway poza palce wskazujce pomidzy rkami, zdejmujesz sztang ze stojaka i czekasz. W tym momencie sdzia patrzy czy zawodnik dotyka poladkami, barkami i gow do awki, a stopami do pomostu (musz one przylega ca powierzchni, jeli bd skrzywione i jeden brzeg podniesiony, zawodnik nie doczeka si komendy do startu). Równie jeli kciuki naoone s na gryf a nie obejmuj go przeciwstawnie do reszty palców, to te nie doczeka si komendy sygnalizujcej rozpoczcie wyciskania.. Jeli wic ustawienie jest si prawidowe, sztanga jest zdjta ze stojaków i unieruchomiona sdzia gówny opuszcza rk (czego nie wida) i mówi START (co sycha). Naley wtedy opuci sztang na klatk, chwil przytrzyma - tak by sdziowie widzieli, e by moment zatrzymania i pynnym ruchem wyciska si sztang do góry. Teraz znowu, bardzo czsto nie czeka si ani na pierwsz, ani na drug komend. Jeli wszystko poszo OK i sztanga znieruchomiaa na wyprostowanych ramionach sdzia wyda komend STOJAK. Nie mona ruszy stopami podobnie jak przy przysiadach, ani nawet minimalnie oderwa gow, czy poladek od aweczki, czy otworzy uchwytu na gryfie. Po prawidowym wyciniciu odkada si sztang na stojak i w napiciu czeka na werdykt. Jeli ciar zbliony jest do maksymalnego zaczyna si traci koordynacj ruchow i jedn rk wyciska sztang szybciej, wobec czego dociska si drug rk, wtedy podejcie jest równie spalone.


#"Martwy cig" Martwy cig nie jest nowym wiczeniem. Ju staroytni Grecy i rzymianie uprawiali martwy cig, to oczywiste. Podniesienie ciaru z ziemi jest najstarszym ruchem „uytkowym” i od wieków – tym wanie mona udowodni najwiksz si. Na wiele lat przed pojawieniem si trójboju siowego uprawiano róne rodzaje podnoszenia z ziemi. Popularne byo tzw. „podoszenie Jeffersona” gdzie ciar zabierao si pomidzy nogami. W Bawarii na lokalnych zawodach siaczy podnoszono z ziemi cikie gazy, dwigano ciary w gór uywajc tylko jednej rki lub nawet jednego palca.

Martwym cigiem popisywali si synni: Carl Abs, Eugen Sandow i Louis Cyr. W poowie XIX wieku skonstruowano maszyn imitujc ruch martwego cigu a pierwszy jej uytkownik – Georgie Barker Windship uzyska prawie 300 kg, Kolejne lata przyniosy wyniki dochodzce do pó tony.

Charakterystyczny przeciwstawny uchwyt doni pojawi si w formalnych przepisach „ciarowych” opracowanych w 1857 roku przez ksicia Alfreda Pallavicini. Ów Austriak okoo 120 sposobów podnoszenia ciarów w tym kilkanacie przypominajcych dzisiejszy martwy cig

W latach 60 ksztatowa si dzisiejszy obraz trójboju siowego. Jedne konkurencje wprowadzano z innych rezygnowano. Martwy cig zosta jako jeden z wielkiej trójki (wyciskanie i przysiad). Od pocztku oficjalnego, trójbojowania najsilniejsi nie schodzili poniej 340 kg. W pocztku lat siedemdziesitych pka bariera 400 kg. Pokona j Jon Cole wacy 128 kg.

Gówne minie zaangaowane w wiczeniu - prostowniki grzbietu, misnie najszersze grzbietu, poladkowe, dwugowe ud.


Porada dla uytkownika "Anonymous"

" Anonymous"  podstaw aby  zrzuci zbdne kilogramy jest  dieta plus areobik. Dieta musi by diet redukcyjn , a aerobik czyli naprzykad bieg powinien trwa minimum 30 minut a maksimum 60 minut. Czsto ludzie zadaja pytania typu jak zrzuci tuszcz tylko z brzucha albo naprzykad z poladków wiec stanowczo kady kto troche sie na tym zna odpowie ze nie mozna miejscowo spali tuszczu. Aby spali tuszcz naprzykad z poladków musimy mie diet do tego naprzyklad trzy razy w tygodniu bieg (40 minut) oraz bardzo przydatne wiczenia siowe na siowni , nie musz to byc wiczenia które odrazu z nas zrobia kulturyste ale naprzykad przysiady z mao waacymi sztangielkami w rkach i zapewniam ze bedziecie zadowoleni.

" Anonymous"  w razie niejasnosci pisz w komentarzu , pomog napewno ;) pzdr.

Obrzydliwy wygld kulturysty i po co oni to robi...

Dla normalnych, niedowiadczonych ludzi ci, którzy dla bycia wikszym wybieraj podnoszenie ciarów s dziwakami. Dlaczego, daj z siebie wszystko, tylko po to zby mie wiksze bicepsy, czy wyraniejsze barki? Czy maj jak obsesje? Moe cierpi na nisk samoocen? Dla ludzi, którzy wicz rekreacyjnie, prawdziwi kulturyci s prawdziwymi dziwakami. Dlaczego ryzykuj swoje zdrowie eby wyglda tak, jak wikszo ludzi uwaa za obrzydliwe? Czy maj jakie problemy na tle psychologicznym? Moe maj "nieksztatno ciaa", a moe mae penisy?
Kulturystyke ludzie wybieraja nie dlatego ze maja nisk samoocen ale gównie dlatego e jest to poprostu ich hobby które dla niektórych zamienia sie w rywalizacje na scenie z innymi. Wielu ludzi uwielbia gra w siatke czy koszykówk a kultrurysci poprostu uwielbiaja podnosi ciary , gdyby sto osób którzy nigdy nie wiczyli poszo na siownie i spróbowao treningu prez tydzie to jestem pewny e 80 osób wiczyoby juz zawsze , choby dla poprawy samopoczucia a wielu takze po to aby by  wikszym  o dwa razy niz obecnie. Kulturystyka to ciekawy sport który przez wielu jest niedoceniany, ale jest naprawde piknym sportem.

Greg Valentino

Dla normalnych, niedowiadczonych ludzi ci, którzy dla bycia wikszym wybieraj podnoszenie ciarów s dziwakami. Dlaczego, daj z siebie wszystko, tylko po to zby mie wiksze bicepsy, czy wyraniejsze barki? Czy maj jak obsesje? Moe cierpi na nisk samoocen? Dla ludzi, którzy wicz rekreacyjnie, prawdziwi kulturyci s prawdziwymi dziwakami. Dlaczego ryzykuj swoje zdrowie eby wyglda tak, jak wikszo ludzi uwaa za obrzydliwe? Czy maj jakie problemy na tle psychologicznym? Moe maj "nieksztatno ciaa", a moe mae penisy?

A kogo profesjonalni kulturyci nazywaj dziwakiem? Kto jest tym dziwakiem nad dziwakami? Odpowied: Greg Valentino. Jeli nie wiesz, kim jest Pan Valentino zobacz fotki poniej (i naprawd, nie ma tu adnego fotomontau)

Grek nie jest lubianym czowiekiem. W rzeczywistoci cakiem moliwe, e najbardziej pogardzanym czowiekiem w kulturystyce. Przypomnij jego imi na forum a usyszysz: "Dlaczego by wstanie tak zniszczy swoje ciao Syntholem?" "Czy on myli, e adnie wyglda?" "Co on myli, e niby kogo oszukuje?" "To pomiewisko" "Idiota" "Wstyd dla sportu" "Nadaje kulturystyce ze imi"

Kiedy TC powiedzia mi, e Greg zaoferowa przeprowadzenie wywiadu z T-magiem nie wiedziaem, co o tym myle. Kiedy zostaem poproszony o przeprowadzenie tego wywiadu naprawd nie wiedziaem, co zrobi. Widzicie, no niby nigdy nie rozmawiaem z tym gociem, ale jednak go nie lubiem. W rzeczywistoci w wikszoci zgadzaem si ze stwierdzeniami powyej. Byem ciekaw czy to mdre, aby T-mag zwraca uwag na tego faceta. Byem ciekaw czy zasuy sobie na zaistnienie na tym forum. Ale byem równie ciekaw, co ten go ma do powiedzenia.

Jako stary student psychologii zawsze byem zainteresowany motywacj tych wszystkich "odmieców". Tymi z tatuaem na caym ciele, tymi, którzy lubi zwraca na siebie uwag. Kobietami z implantami wielkoci piki plaowej. Uwaaem to wszystko za bardzo ciekawe. Co miaby do powiedzenia najwikszy tego typu czowiek wród kulturystów? Co go motywuje? I co najwaniejsze, czy Greg Valentino spojrza w przeraajc przyszo kulturystki, lub czy czasem pazur mierci nie wszed mu ju za gboko?

Nadszed czas eby to sprawdzi.

Testosterone: Greg, syszaem, e zostae aresztowany, chyba nie rozmawiasz ze mn teraz z wizienia, prawda?

Greg Valentino: Nie! Tak, siedziaem w kiciu. Miaem oczywicie duo problemów, ale ju wszystko jest OK.

T: Pewnego dnia syszaem równie, e jeste ju martwy.

G: Co to ma by? Wszyscy oskaraj mnie o Synthol. Nie bior Syntholu. Braem propionate i equipoise dominiowo*. Synthol dziaa tylko w jeden sposób: naciga pasek/powi**. Z Equipoise oraz z propionate masz rozcignicie od oleju plus dostajesz jeszcze miejscowy wzrost od sterydów.
(* wstrzykiwane bezporednio w misie, ** przepraszam, ale nie potrafi powiedzie o co konkretnie chodzio Gregowi)

Synthol jest jak stosowanie oleju bez adnego specyfiku w rodku. Jest jak branie mierciononego oleju - jak kupowanie sterydu podróbki bez dziaajcej substancji. Korzystajc z Syntholu moesz tylko przesadzi. Mam 27 calowe rce, mylisz e mam 7 cali oleju? To niedorzeczne. W ogóle nie wygldayby jak ramiona. Suchaj, miaem 21 calowe rce zanim kiedykolwiek wziem sterydy.

T: Naprawd?

GV: Tak. Ja jestem ju po czterdziestce. Trenowaem przez 25 lat nawet nie dotykajc sterydów. Potem kiedy spróbowaem koksów - bior je od ponad 6 lat - moje ciao po prostu eksplodowao. Zawsze byem genetycznym odmiecem jeli chodzi o ramiona. I zarejestrowaem to nawet na zdjciach.

T: Przypominam sobie kilka zdj ciebie z lat osiemdziesitych i wygldae jak normalny kulturysta

GV: Na czci z tych starych zdj miaem tylko dwadziecia lat. Byem wtedy w wadze lekkiej i wygraem w mojej klasie wiele pokazów. Miaem 18 cali w ramionach i okoo 143 funty wagi. Wtedy nawet nie wiedziaem czym s sterydy.

T: Po tylu latach naturalnego treningu, dlaczego zacze bra sterydy?

GV: Bd szczery, widziaem wielu facetów lepszych ode mnie - trenowaem latami eby takim jak oni by. Ci faceci ledwo zaczli podnosi ciary i nagle, ju po paru latach, byli gigantami. A ja tutaj sobie trenuje powoli, robic przyrosty latami, a oni staj si nagle kim z bycia nikim. To denerwujce. Do tego dopiero co poczuem co zyskaem. Dwadziecia pi lat pakowania bez sterydów i wszyscy oskaraj mnie o doping, stop prawda, to zyskaem.

T: Czy uywasz w tej chwili sterydów lub innych rodków?

GV: Nie wziem sterydów od ponad roku i nigdy nie zastosowaem hormonu wzrostu. Wyldowaem w wizieniu, nie mogc dotkn sztangi, wyszedem na zewntrz i cigle wygldam na ogromnie duego. Moje ramiona maj cigle 25 cali...

T: W tej chwili nie stosujesz niczego? adnego typu miejscowych zastrzyków lub czego podobnego?

GV: Nie, nie mog niczego zrobi. Oni s cigle przy mnie. Jestem na odwyku narkotykowym i nawet nie dotykam koksów. Rozmawiasz z facetem który nigdy w yciu si nie upi, adnych narkotyków lub czego podobnego, ale zabrali mnie do programu narkotykowego.

T: Zostae znaleziony ze sterydami i umiecili ci w narkotykowym programie odwykowym?

GV: Tak, oni nawet nie wiedz gdzie wsadzi ludzi ze sterydami wic to co robi to umieszczaj ci razem z silnie uzalenionymi od narkotyków ludmi. Wic jestem w klasie z naogowcami i w tego typu gównie. Nawet jeli, to nie mog bra adnych koksów. Jestem poddawany testom dwa razy w tygodniu.

T: Wic po twoich pocztkowych dowiadczeniach ze sterydami, kiedy zdecydowae si i na cao i robi zastrzyki punktowe?

GV: W chwili kiedy zaczem zakochaem si w tym, poniewa moje ciao odpowiedziao nieprawdopodobnie. W pierwszym miesicu posmakowaem jednego cala w moich ramionach. I wtedy nawet nie robiem zastrzyków miejscowych. Troch si wtedy podekscytowaem, rozumiesz. Zaczem po prostu to kontynuowa. Moje ramiona miay 27 cali. A jestem maym gociem. To nie tak, e jestem wysoki lub co podobnego. Ale nie mam tylko duych ramion. Jestem ogólnie duy. Moj najgorsz parti jest klatka. Jest paska. To nie jest ze, ale nie wspógra z reszt ciaa. Mam bardzo rozwinite plecy i na prawd szerokie barki.

T: Ludzie zawsze chc wiedzie dlaczego to robisz, poniewa wszystko to jest nieproporcjonalne.

GV: Tak, ale nie staram si by symetryczny. Staram si by inny, wiesz co mam na myli? Jestem jak Tom Platz jeli chodzi o ramiona. Faceci jak Paul DeMayo którzy znaj mnie od lat powiedz ci, e zawsze miaem due ramiona.

T: Wic chcesz powiedzie, e wikszo twoich ramion to rezultat genetyki i jeli kto chciaby robi to co robisz ty prawdopodobnie nie by by w stanie otrzyma takich wyników?

GV: Racja. Synthol jest dostpny dla kogokolwiek. Powiedzmy wic, e go stosowaem. To jak to jest, e nie ma innych facetów ganiajcych wokoo z 27 calowymi ramionami? Znam wielu ludzi, którzy próbowali Syntholu, i którzy nie mieli z tego adnego poytku. Mieli tymczasowe napompowanie i tak szybko jak tylko skoczyli bra tracili je. Jeli to byoby takie proste, to kady lataby w koo z wielkimi rkoma.

T: Czy mylae kiedy na wykonaniem rentgena lub rezonansu magnetycznego eby udowodni, i krytykowanie ciebie jest bdem?

GV: Mógbym to zrobi. Wiesz przecie co oni wtedy powiedz: "nie jeste w stanie pokaza rónicy midzy Syntholem, a sterydami. Ale moesz bezsprzecznie powiedzie, e to nie s implanty, wiec byby wicej ni szczliwy, e to zrobie"*
[*do koca nie jestem pewien, czy dobrze przetumaczyem cytat przeciwników Grega]

T: Idmy dalej, mówisz e nie uywasz Syntholu, ale przeczytaem co, gdzie powiedziae, e masz swój wasny zestaw oleju MCT i innego towaru, którego uywasz. To prawda?

GV: Nie, nie, nigdy tego nie powiedziaem. Ludzie mówi, e wciskam wszelaki kit. Olej MCT? To kamstwo. Nie wzibym oleju MCT jako suplementu, a tym bardziej wstrzykujc to stop w moje ciao. Musiaby by skoczonym durniem eby to zrobi. Nigdy nie mówiem o tym publicznie, nawet na mojej stronie, ale podpisuj si za mnie i rozpowiadaj wszdzie najokropniejsze gówna. Moja strona jest okropna. Zamierzam j zamkn i wyda now.

T: Daj nam jak wskazówk, co dokadnie zrobie, aby otrzyma t drog ramiona takie jak twoje.

GV: Stosowaem na prawd duo testosteronu. Jakie 3000 mg testosteronu na tydzie Kocham testosteron i tak samo kocham Equipoise. Testosteron, który braem najczciej to przewanie propionate. Przez pewien okres stosowabym enanthate i zawsze razem z Equipoise. Zrobibym prawdopodobnie, o mój Boe... Robibym zastrzyki kadego dnia. Nie martwibym si iloci oleju, martwibym si iloci dziaajcego specyfiku. W cigu tygodnia brabym 3000 mg testosteronu i prawdopodobnie od 400 do 500 mg Equipoise. Pamitaj, to 15 mg zastrzyki wic byoby to jakie 10 cm szeciennych Equipoise w cigu okresu jednego tygodnia. Dawabym w barki, tricepsy i bicepsy.

Teraz, wymieszabym te rodki. Uybym sten'u*, czasami w miejsca gdzie stosowaem propionate. Sten* daje ludziom nauczk, ale ja go jako polubiem. Robi mnie twardym i rozerwanym**. Wydaje si, e troch wzrasta owosienie i jest bezsprzecznie androgeniczny. S kulturyci, którzy namawiali mnie, abym przesta zaywa te rodki, a jako sami si do nich przywizywali.
[ * moe chodzi o stanazol, ** do koca nie wiem co mia na myli]

T: Czy to za sprzedawanie sterydów zostae aresztowany?

GV: Zostaem aresztowany poniewa przez dugi okres czasu rozprowadzaem koksy.

T: Bye wacicielem siowni prawda?

GV: Miaem siownie, teraz zajmuj si nieruchomociami. Musiaem sprzeda interes poniewa miaem z jego powodu wiele problemów. Wiesz, jestem tym gociem, który by na Comedy Central* kiedy zostaem aresztowany. Mieli ze mnie niez zabaw.
[ * Comedy Central to kana TV]

T: O co tam chodzio?

GV: Moje ramiona s tak due i moje barki tak obszerne, e filmowali mnie kiedy wychodziem z posterunku policji. Pokazywali to w lokalnych wiadomociach na Daily Show*. Pokazywali mnie i mówili "Jak mylicie za co ten facet zosta aresztowany? Wskazówka: to nie by estrogen!". Wtedy dawali mnie na pierwszy plan i mówili "Lokalna policja znalaza tego faceta podczas produkcji sterydów. To nie adne jaja! Mylelicie, e sprzedawa orzeszki majc takie rce?"
[ * Daily Show to program TV]

T: Powiedziae mi, e znasz sporo sportowców jak Ronnie Coleman i lubicie si, ale Lee Priest powiedzia par przykroci na twój temat, prawda?

GV: Mog stan obok Lee Priest'a, a ty moesz go idealnie za mn ukry. Jestem troszk wyszy od niego, ale nie duo. Ale prawda, Lee sporo na mnie nagada. Tyle e on nie rozumie tego, i ja trenowaem kiedy on by jeszcze w przedszkolu. Zaczem w 1972! Wiem wicej na temat wicze ni ci wszyscy gocie, przysigam na Boga. To dlatego kiedy oni przestali bra wygldaj jakby nigdy w yciu nie dotknli sztangi.

Shawn Ray równie si ze mnie zlewa na Night of Champions, mówic e nie rozumie co ja robiem. Ale ty musisz zrozumie. Jestem cakowicie duy. Jestem o wiele wikszy od niego. Moje ramiona byy wiksze ni jego jeszcze zanim wziem sterydy.

T: Czy stracie sporo swoich wymiarów od kiedy zostae zmuszony do pójcia na odwyk?

GV: O tak, straciem. Moje ramiona maj teraz 25 cali. Byem wanie na Night of Champions, ludzie gupieli, chcc moje zdjcia i tego typu rzeczy.

T: Mówisz, e nie lubisz zwraca na siebie uwagi.

GV: Czy lubi? Rzeczywicie, jestem troch zakopotany.

T: Wic co ci motywuje? Musisz si liczy z takim rodzajem zwracania na ciebie uwagi.

GV: Moja motywacja to (miech)... Mam kompleks niskiego mczyzny, kompleks Napoleona, czy jak si to nazywa. Mam tylko jakie 5 stóp i 5,5 cala wzrostu. Chc powiedzie, e facet z 27 calowymi ramionami, który ma tylko 5'5" wzrostu i 27 cali w pasie... wyglda niedorzecznie. Ale znowu, jeli nie mog urosn, to zostaj najwikszym dziwakiem jakim jestem w stanie. Nie wciskam kitu o symetrii.

W kulturystyce nikt nie przestaje wciska kitu o Milos Sarcev'ie, e symetria idzie z piknym ciaem. Spytaj ludzi kogo chcieliby oglda. Chc patrze na dziwaków, Markus'a Ruhl czy na Paul'a Dillet, Chociaby nawet nie mogli przyj pozy. Ludzie kochaj oglda mas. Lubi oglda mutantów. Dziki temu moesz istnie w sporcie.

T: Czy uwaasz, e motywujesz ludzi?

GV: Nie, myl e ludzi obrzydzam. Dostaj pode e-maile z caego wiata od ludzi, którzy mówi mi e jestem gnojem, wygldam jak stop, zrujnowaem swoje ciao... a potem dostaj maile od ludzi, którzy na prawd czuj zgroz na mój widok, s peni podziwu. Tak czy owak, wiem e budz wstrt. Wiem, e jestem pomiewiskiem dla kulturystyki. Zdaj sobie z tego spraw, ale wszystko jest ze mn w porzdku.

T: Czy wiesz, e myl nad zatytuowaniem tego artykuu "Najbardziej znienawidzony czowiek w kulturystyce?". Bez obrazy, ale takie s moje wraenia po rozmowach na twój temat z innymi ludmi.

GV: To spoko. Musisz wiedzie jakiego rodzaju czowiekiem jestem. Jestem bardzo opanowany. Rozumiem, e jestem nie wtpliwie najbardziej nielubianym facetem w kulturystyce. To nie jest tak, e tego chc, ale jest to w porzdku poniewa to prawda. Tylko e, ludzie nie darz mnie zaufaniem. Wikszo z nich wszystkich nie mogaby ze mn wytrzyma. Potrafi zrobi najwiksz ilo serii. wiczyem na niemoliwych ciarach. Ju nigdy nie bd móg. Jestem ju po czterdziestce.

Ale nikt nie darzy mnie zaufaniem. Zakadaj, e to Synthol czy inne specyfiki, ale oni nie rozumiej. Miaem 18 cali w ramionach przy 140 funtach. Na chwil przed tym jak zaczem bra sterydy miaem 185 funtów przy 21 calach. Zrobi 60 serii na jedn grup miniow to dla mnie pestka. Uwielbiam obszerne* treningi. Piem wod i jadem buki podczas treningu dla utrzymania wglowodanów, gdy zwykem trenowa godzinami. Ju tego nie robi, ale wci robi mega serie.
[* dugo trwajce]

T: Musz zapyta, czy s jakie codzienne czynnoci, których nie moesz wykonywa z powodu twoich ramion?

GV: Wszyscy mnie o to pytaj. Dam rad rzuca do kosza i mog kopn pik bardzo daleko. Gram w róne gry. Jestem bardzo zrónicowany. Potrafi puci szybk pik zaraz powyej potka*. Ludzie nie zdaj sobie sprawy z tego, e jestem na prawd dobrym sportowcem, a nie tylko wypchany miniami.
[ *chodzi tu chyba o football amerykaski gdzie trzeba kopn w pewien sposób pik, ale konkretnie jak nie wiem]

T: Wydajesz teraz jaki film o tym jak trenowa rce, no ale przecie, to nie jest tak, e masz takie ramiona tylko od treningu. Czy to nie aby troch kamliwe?

GV: To nie jest film o treningu rk. Mówi o treningu ogólnie, przekazuje moje idee i filozofi. Jeli pracowabym z tob przez jeden pieprzony tydzie, gwarantuje ci e mógbym wycisn jeden cal na którejkolwiek partii ciaa, któr by sobie zayczy bez sterydów lub jakichkolwiek zastrzyków.

T: Kiedy ludzie widz twoje rce, ci sprytniejsi mówi, ej, co ten go wie o treningu, on tylko wstrzykuje rce byle pyn!

GV: Dokadnie. Ale ludzie, którzy ze mn pracowali powiedz ci, e mieli przyrosty w rkach oraz na caym ich ciele. Mam inne sposoby na to wszystko.

T: Jakie problemy zdrowotne?

GV: O ****a pewnie! Mam film video, na którym trafiem podczas zastrzyku w naczynie krwionone*. Rozerwao si. Cay czas krwawio i krwawio i nic nie mogem z tym zrobi. Nawet jak wsadzili mnie do wizienia, nie mogli nic z tym zrobi i kiedy wyszedem moje rami byo *****sko ogromne. Lewe miao 29 cali. Ale nie byy to minie, to byo jak jaki balon. Wic nagraem sobie na kasecie wypyw tej caej krwi i innego gówna, które tam byo.

Braem równie 3000 mg tygodniowo tylko samego testosteronu. Dorzu jeszcze 500 mg Equipoise i masz jakie 3500 mg rónych specyfików. Wsadzili mnie do wizienia, wic przeszedem z 3500 mg tygodniowo do zera. Dziki Bogu, e nie straciem mini, ale za to mój ***** zmieni si w jakie stop. Byem w takim punkcie, e Pamela Anderson mogaby przyj, zacz mi go ssa, a nic by si nie stao. To zniszczyo moje libido.
[*y lub ttnice]

Moje ciao jest znowu pene wigoru. Nigdy nie miaem adnego dziwnego zmniejszenia. Nie rozumiem dlaczego, ale nie miaem. Cigle s wielkoci jajek, ale stanowczo straciem swój popd seksualny. Miewam teraz erekcje, jednak min ju ponad rok. Na pocztku kiedy wyszedem byem jak ****a wity.

Nie urosy mi adne babie cycki lub co podobnego. Nigdy nie wziem adnych anty-estrogenów. Wierz, e jest to genetyczne. Cz ludzi moe bra sterydy i mie obolae sutki. Inni mog bra cokolwiek i nie maj adnych problemów. Uwaam, e ludzie, którzy maj naturalnie wiksze sutki s bardziej podatni na ginekomasti ni ci z maymi sutkami. Ja miaem zawsze mae sutki. Posiadam duo teorii na ten temat.

T: A co jeli chodzi o blizny?

GV: Jestem pewien, e cz blizn na moich rkach pochodzi z zastrzyków. Mam mocne krosty, miaem wrzody. To dlatego jeden z moich bicepsów nie ma wierzchoka. Pojechaem na pogotowie i lekarz poci mi bicepsa aby oczyci go z wrzodów. Spaszczyo mi to wierzchoek na jednym ramieniu.

T: Powiedz mi, czy zarabiasz na tym pienidze?

GV: (miech) Nie! Nikt mnie nie lubi! Nie mam z tego adnych pienidzy. Jednak zarabiam troch na moich filmach. Nie byo tego duo, ale troch si sprzedao.

T: Jeli nie stosujesz Syntholu to dlaczego sprzedajesz go na swojej stronie?

GV: Kady zawsze pyta mnie o Synthol i gdzie mona go kupi, poniewa myli, e go stosuj. Wic dlaczego nie spróbowa na tym zarabia? Dostaj go od mojego przyjaciela, który jest wacicielem Zoe Labs. Jednak sprzedaem tylko kilka buteleczek.

T: Gdzie widzisz si za 20 czy 30 lat?

GV: Hmmm, moe z 30 calami w rkach! Nie, tylko artowaem. Nie wiem. Wiem, e zawsze bd w formie. Mam nadziej, e bd wtedy jeszcze y.

T: Popatrz, bdziesz w wieku okoo 60 lat? Musz si zastanowi nad twoimi dawnymi problemami z prawem i intensywnym zaywaniem sterydów.

GV: Nie obwiniam ludzi za takie o mnie mniemanie. Nie zamierzam ju nigdy bra adnych rodków. Chc znale lekarza, aby uzupeni swój testosteron, poniewa, mam teraz bardzo niski jego poziom. Ale na pewno nie zamierzam ju sprzedawa tego gówna. Nie chc bra na siebie adnego ryzyka. Rozmawiasz z facetem, który nigdy w yciu si upi. Nawet nie wiem jak smakuje piwo. Byem 3 razy drub na weselach i wznosiem toasty wod. To nie ma nic wspólnego z kulturystyk. Ma to zwizek z tym, e dorastajc uwielbiaem mojego ojca, który nigdy nie pi, wic i ja nigdy nie piem. Jedyne ryzyko jakie podjem w yciu dotyczy sterydów i zgadzam si z tym. Mam dzieci i nie chc spdzi mojego ycia w wizieniu.

T: A tak jeszcze spytam, czy uwaasz, e Synthol powinien by dozwolony w profesjonalnej kulturystyce?

GV: Tak. Osobicie uwaam e Synthol jest bezuyteczny. Chocia, jednak ma pewne znaczenie w kulturystyce. Kobiety maj sztuczne piersi i to bezsprzecznie uwydatnia ich ksztaty. Bez implantów wygldayby jak faceci w bikini. Nie rozumiem jaki interes jest w uywaniu Syntholu przez mczyzn. Synthol nie czyni kulturyst. Jeli ludzie mówi, e moje rce to tylko Synthol, rzucam im wyzwanie aby osignli 27 calowe rce uywajc tylko Syntholu. Nie ma szans. Musisz uy jakiego sterydu aby mie miejscowy wzrost.

T: Co sdzisz o konkurencji w kulturystyce?

GV: KULTURYSTYKA idzie kategorycznie wstecz. To okropny sport. Organizatorzy zarabiaj, ale kulturyci nie maj z tego nic. Jest paru goci z pierwszej pitki Olympia, którzy skacz w klubach nocnych, eby tylko co zarobi. Mike Quinn taczy w klubie mimo, e pewnego roku by szósty w zawodach Olympia. Jeli byby graczem nr 6 w baseball'u zarabiaby miliony.

Kulturystyka to straszny sport. Jak dla mnie lubi j. Lubi by jakim dziwakiem poniewa to kompensuje fakt, e jestem maym gociem. Jak dugo kto wygrywa Mr Olympia, mog da z siebie wszystko. Jak dugo Jankesi wygrywaj World Series jestem szczliwym czowiekiem.
[nie mam pewnoci co do ostatnich dwóch zda]

T: Jakie sowa na koniec do tych którzy ci krytykuj lub nienawidz?

GV: Przypuszczam, e jeli ludzie o mnie rozmawiaj to bdzie to podtrzymywao moje imi. Nie ma innej takiej rzeczy jak zy rozgos. Kady nienawidzi George Steinbrenner'a ale Jankesi cigle wygrywali.

T: Ale jeli ty na tym nie zarabiasz dlaczego zaley ci na reklamie?

GV: Pewnego dnia bd zarabia na tym. Rzecz w tym, e kiedy ludzie mnie spotykaj, zaczynaj mnie lubi. Kiedy jestem na duych pokazach, ludzie zawsze tocz si do mnie i mówi, e nie zdawali sobie sprawy, z tego, i jestem fajnym gociem. Daj kademu czas, i darz kadego szacunkiem. Nie jestem zym czowiekiem, zrobiem tylko par zych rzeczy.Minie ud

Dla wielu ludzi przysiady to wiczenie które najbardziej kojarzy si z treningiem. "Dzie przysiadów" jest regularnym wydarzeniem w yciu niezliczonej grupy trójboistów , futbolistów i kulturystów. Przysiady robi miliony rónych osób, poczwszy od tych chodzcych na siownie od przypadku do przypadku a skoczywszy na zawodnikach biorcych udzia w konkursie MR. Olympia. Z przysiadamy zaznajmiamy si juz od najmodszych szkolnych lat , wykonujc ten podstawowy ruch gdy gboko zginamy kolana. Mimo to trenerzy powicaj zbyt mao czasu wszystkim tym którzy dalej robi przysiady zwaywszy e jest to kompleksowe i zoone cwiczenie. Zbyt wielu wyznaje prost zasad "chcesz byc potnym rób przysiady" bez zastanawiania si jak mozna najlepiej wykorzysta to cwiczenie w celu poprawy sylwetki. Przeanalizujmy wszystkie plusy i minusy przysiadów, gówne odmiany tego ruchu i to w jaki sposób kulturyci powinni robi przysiady aby uzyska jak najlepsze rezultaty. ZA I PRZECIW Chyba na temat adnego  wicze nie ma tak odmiennych opinii jak o przysiadach. Z jednej strony mamy tych którzy twierdz e przysiady oprócz powikszania tyka powoduj jeszcze bóle grzbietu i kolan. Uwaaj oni ze wypychanie nogami na suwnicy czy przysiady na hack-maszynie s cwiczeniami bardziej skutecznymi a przy tym mniej nibezpiecznymi na drodze do zwikszenia masy mini ud. Rzeczywicie wielu kulturystów wyznaje tak filozofi.  Z drugiej strony natomiast mamy tych którzy twierdz e przysiady s nie tylko najlepszymi wiczeniami na nogi ale najlepszym wiczeniem w ogóle. Wierz te e przysiady przypieszaj jeszcze tempo metabolizmu. Ponadto, Tom Platz czy Paul DeMayo rozwijali minie swoich ud bdce czym w rodzaju kulturystycznego ideau przede wszystkim w oparciu o przysiady. Z kolei wielu obecnych zawodowców sta teraz na luksus pomijania tego "Króla wszystkich cwicze" tylko dlatego e wczeniej caymi latami wiczyli przysiady.
Prawda jak zwykle ley gdzie porodku bardziej jednak blizej strony 'za' ni 'przeciw'. Nie ma dowodów na to e przysiady zmieniaj tempo przemiany materii. S one natomiast jednym z najbardziej zoonych cwicze a przez to wywouj proces rozrostu w kilku gównych grupach miniowych.
Wykonywany ruch przede wszystkim wpywa na minie czworogowe ud i minie poladkowe. Cz pracy wykonuj take minie tylnych partii ud prostowniki grzbietu minie podudzi oraz minie brzucha jeli nawet s tylko miniami stabilizacyjnymi. S wiczenia które wywouj prawie to samo napiecie w miniach czworogowych ud jak przysiady ze sztanga ale nie s tak zoone eby równiez wpywa na minie stabilizujace. Dla wikszosci ludzi przysiady s najlepszym wiczeniem na zwikszenie siy i masy dolnych partii ciaa.
Mówi si e przysiady s potencjalnie bardziej niebezpieczne niz jakiekolwiek inne wizenie . Robienie ich w nieprawidowy sposób bez pomocy kompetentnych osób lub na stanowisku bez specjalnych stojaków moze byc niebezpieczne. Kulturysci musz sie nauczyc wykonywa przysiady aby byy one jak najmniej niebezpieczne, a nauke tego bardziej przyswaja nizszy kulturysta niz wyzszy poniewa ludzie powyzej 180 cm wzrostu maja tendencje do pochylania sie do przodu dlatego oni musz jeszcze bardziej przykdac sie do techniki. Lepiej wcale nie robi przysiadów ze sztang ni robic je nieprawidowo ! 
Technika przysiadu - W zadnym kulturystycznym wiczeniu technika ruchu nie jest tak istotna jak wanie przy przysiadach. Prawd jest to e zbyt wielu wykonuje przysiady nieprawidowo .
Nawet wtedy kiedy starasz sie zwiszkyc mase mini ud najlepiej  byoby cikie treningi przeplata na zmian z umiarkowanymi. W cikim treningu stosuje si zasad treningu piramidalnego zwikszajc stopniowo obcienie. W cikim treningu warto take mie ze sob partnera który w razie potrzeby moze pomóc. Pomimo caego tego szumu przysiady nie s przysowiw alf i omeg wród wicze na minie ud. Dla tych którzy nie moga lub nie chc sie uczyc prawidowej techniki byoby lepiej gdyby skierowali swoja uwag na inne wiczenia rozwijajace minie ud. Moesz nigdy nie polubic przysiadów ale chocia doce efekty jakie one przynosz .

A6W

Znakomity trening na wzmocnienie i wyrzebienie mini brzucha

Jay Cutler

Jay Cutler startuje w kulturystycznych zawodach od 19 roku ycia, odkd ukoczy college. Szybko sta si jednym z najbardziej popularnych kulturystów wiata. Robi byskawiczne postpy, które s efektem zarówno wspaniaej genetyki i morderczych treningów, jak i odpowiedniej diety .
Urodzony: 03.04.1973
Wzrost: 175 cm

Miejsce zamieszkania: Spencer, Massachusetts, USA
Najwiksze sukcesy:

-Mister Olimpia: II miejsce - 2001,2003
-Mister Olimpia : I miejsce - 2006


Ronnie Coleman

Ronnie Coleman, wac. Ronald Coleman ur. 13 kwietnia 1964 w Monroe Luizjana, amerykaski kulturysta, z zawodu policjant. Jego kariera rozpocza si od zdobycia w kwietniu 1990 tytuu mistrza Teksasu. W 1991 zdoby mistrzostwo wiata amatorów w kategorii cikiej (w Katowicach) , dziki czemu otrzyma kart zawodowca. Aktualnie uwaany za najlepszego kulturyst na wiecie.

Jego sukcesy to m.in. :

-8-krotny Mr. Olimpia (1998-2005)

-1 miejsce na Grand Prix Rosji (2003, 2004)

-1 miejsce w Noc Championów (1998)

-1 miejsce na Arnold Classic (2000)

Wymiary :

  • wzrost - 180 cm
  • obwód bicepsa - 60 cm
  • obwód klatki - 152 cm
  • obwód uda - 91 cm

Mr. Olimpia

Zawody Mr. Olimpia to jedne z najwaniejszych konkursów w yciu kadego kulturysty. Obecnym Mr. Olimpia jest Jay Cutler, który pokona wkocu 8-krotnego zdobywce tytuu Mr. Olimpia Ronniego Colemana.

Czym jest kulturystyka ???

Kulturystyka jest to system wicze siowych zapewniajcy harmonijny rozwój sylwetki. Od koca lat 40. dyscyplina sportu, rozwinita w Stanach Zjednoczonych (pod nazw body-building), gdzie zaczto organizowa konkursy na najlepiej zbudowanych (Mister America), które szybko stay si popularne w wiecie. W Polsce kulturystyka zostaa rozpropagowana przez czasopismo Sport dla Wszystkich w kocu lat 50.
Jednym z najsynniejszych kulturystów jest Arnold Schwarzenegger, który zdoby 7 tytuów Mister Olimpia (1970-1975 i 1980) i 5 tytuów Mister Universe.
Toi.pl | Katalog stron - Jachu.pl | Katalog stron - MiejsceMoje.pl | Darmowe ogoszenia | Czatpol.pl